Versenyszabályzat

CSILLAGFÉNYES FÜRED Versenyszabályzat

 

 

A Csillagfényes Füred valamennyi versenyszámára érvényes!

 

 

A Versenyző a versenykiírást és a versenyszabályzatot a versenyre történő nevezésével magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

A NEVEZÉS LEMONDÁSA, CSERÉJE

 

A benevezett, de a versenyt 2020. május 20-ig lemondó Versenyző két lehetőség közül választhat: vagy átveheti a teljes rajtcsomagját; vagy kérheti a befizetett nevezési díjának beszámítását a 2020 és 2021-ben általunk megrendezésre kerülő bármelyik versenyünkre.

 

Az érvényes nevezési helyek átadására (névcsere) és a versenyszám változtatására 2020. május 20-ig van lehetőség. Kizárólag az írásban, az info[kukac]rundev[pont]hu címre leadott változtatási kérelmeket fogadjuk el. Olcsóbb versenyszámra történő átnevezés esetén a szervezők nem térítik vissza a két versenyszám nevezési díjának különbözetét. A drágább versenyszámra történő váltás akkor válik érvényessé, ha a Versenyző az adott időpontban érvényes nevezési díjjal számolt különbözetet átutalja/kifizeti a szervezőknek.

 

A benevezett, de a versenyen el nem induló és a versenyt a fenti határidőkig le nem mondó Versenyző nevezési díját a szervezők nem térítik vissza.

 

A VERSENYEN…

 

Versenyző a kapott rajtszámot a ruházatán, jól látható helyen, levágás és behajtás nélkül köteles viselni a verseny rajtjától a célig. Rajtszámtartó használata engedélyezett. A verseny alatt a Versenyzőnek tilos elhagynia a kijelölt versenypályát. Más Versenyzők szándékos akadályozása és/vagy a sportszerűtlen magatartás szintén kizárást von maga után (lásd: „BÜNTETÉS ÉS KIZÁRÁS“ címszó alatt). A Versenyző köteles a szervezők, valamint a pályabiztosítók utasításait betartani. A versenyszabályzat megszegése a versenyből történő azonnali kizárást vonhat maga után. A versenyszabályzat megszegéséért kirótt szankciók a versenyigazgató hatáskörébe tartoznak.

 

A versenyzőnek tisztában kell lennie a verseny sajátosságával, a választott táv hosszával, nehézségével és tökéletesen felkészültnek kell lennie rá. Versenyző kijelenti, hogy a versenyen megfelelő felkészültségi és egészségi állapotban, a saját felelősségére vesz részt. Versenyző kijelenti továbbá, hogy nincs tudomása olyan betegségéről, mely a versenyen való részvételét akadályozná, egészségére veszélyessé tenné.

 

A Versenyző tudomásul veszi, hogy a verseny útvonalán előfordulhatnak olyan tereptárgyak és egyenetlenségek, amelyek miatt fokozott figyelemmel kell haladnia a versenypályán. A Versenyző tudomásul veszi, hogy a verseny szervezőit és lebonyolítóit a versenyen elszenvedett sérülésekért és balesetekért felelősség nem terheli. Versenyző kijelenti, hogy kártérítési igénnyel nem él sérülése és/vagy egészségügyi problémája esetén.

 

A Versenyző hozzájárul, hogy róla az eseményen hang- és képanyagok készüljenek, és azokat a szervezők, valamint a verseny támogatói promóciós és híradási célokból időben és térben korlátlanul felhasználni jogosultak, és ezért versenyzőt ellenszolgáltatás nem illeti meg.

 

A szervezők fenntartják a jogot, hogy időjárási problémák és/vagy biztonsági okokból megállítsák a versenyt vagy módosítsák a limitidőket.

 

BÜNTETÉS ÉS KIZÁRÁS

 

A pályabírók hivatottak betartatni a verseny szabályait és eljárni a következők szerint:

Tiszteletlen viselkedés (önkéntesekkel vagy futókkal szemben) – azonnali és életre szóló kizárás

Csalás (járműhasználat, rajtszámcsere…) – azonnali és életre szóló kizárás

A verseny hivatalos személyzetének (orvos, pályabíró, mentő) utasításának megtagadása – azonnali kizárás

Segítségnyújtás elmulasztása – azonnali kizárás

 

A felsorolásban nem rögzített kihágásokban a pályabírók döntenek. Óvást a versenyrendező felé írásban kell benyújtani 5.000 Ft kíséretében a célba érés után 2 órán belül. Ez az összeg nem visszatérítendő, ha az óvás alaptalannak bizonyul.

 

HELYSZÍNEK ÉS ÚTVONAL MÓDOSÍTÁSA, A VERSENY TÖRLÉSE

 

A rendezők fenntartják maguknak a jogot, hogy indokolt esetben előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsák az útvonalat, frissítőpontok helyét, valamint szélsőséges időjárás miatt, vagy vis major esetén módosítsák a rajt idejét, helyét, verseny időpontját vagy töröljék a versenyt. Ha az új időpont em felel meg, akkor a nevezési díjat beszámítjuk bármely más versenyünk nevezési díjába 2020-21-ben. A befizetett nevezési díj nem vész el!!!