Általános szerződési feltételek

Általános szerződ

Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a Rundevu.hu (https://www.rundevu.hu) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Rundevu.hu üzemeltetőjének (továbbiakban: szolgáltató) adatai:

Cégnév:

Balatoni Helyi Értékek Egyesület
Székhely címe: 8233 Balatonszőlős, Izabella u. 2.
Nyilvántartási szám: 19-02-0003406
Adószám: 18518368-1-19

és

Balatonfüredi Atlétikai Club Tömegsport és Utánpótlás-nevelő Egyesület
Székhely címe: 8230 Balatonfüred, Zrínyi u.1.
Nyilvántartási szám:
Adószám: 19225067-1-19

Ügyfélszolgálat adatai:

Telefon: +36 703 230 662 (normál díjszabású)
E-mail: info [kukac] rundevu [pont] hu

A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Rundevu.hu szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Rundevu.hu és felhasználója között. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Rundevu.hu szolgáltatásait, azaz nem regisztrálhat, és nem küldhet megrendelést sem.

Ha a felhasználó kártyás fizetést hajt végre a Rundevu.hu oldalon vagy a Rundevu.hu oldalon keresztüli nevezést követően a nevezési díjat banki átutalással fizette meg, adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. Felek elfogadják, hogy az ily módon kötött szerződés a nevezési díj megfizetésével megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

A változtatás jogát a szervező fenntartja!

A Rundevu.hu oldalon közzétett árak AAM árak.

Lehetséges fizetési módok:

– Személyesen a megadott nevezési pontokon, illetve a versenyek helyszínén.
– Bankkártyával történő fizetéssel
– Banki átutalással

A fogyasztó tudomásul veszi,hogy a Balatoni Helyi Értékek Egyesület (Székhely: 8233 Balatonszőlős, Izabella u. 2.) adatkezelő által a https://www.rundevu.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, cím, email cím, termék (futóverseny nevezés)
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

A nevezés kizárólag nevezési díjnak a fogyasztó által a szolgáltatónak történt megfizetése után válik érvényessé. A fogyasztó a nevezési díjaknak a visszafizetésére akkor tarthat igényt, ha a versenyek kiírásának fő pontjaiban lényeges változás következik be, és ezek valamelyike miatt a fogyasztó eláll a versenyen való részvételtől. Ilyen változásnak számít:
– az adott versenyszám törlése;
– a verseny más városba történő áthelyezése;
– a nevezési díjnak az előre meghirdetetthez képest történt emelése;

A fogyasztó az elállási szándékát írásban, az erről szóló nyilatkozatát az info[kukac]rundevu[pont]hu címre elküldve köteles közölni a szolgáltatóval legkésőbb a versenyt kezdetét 24 órával megelőzően. Ha a verseny kiírásának a fent meghatározott fő pontjaiban lényeges változás a versenyt megelőző 24 órán belül következik be, akkor a fogyasztó az elállási jogával verseny rajtját megelőzően bármikor élhet.

A fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon – levelezéskor az info@rundevu.hu e-mail címen, valamint munkanapokon a szolgáltatónak a fent megadott telefonszámán történek. Egyebekben a panaszok intézésére a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadók.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének elérhetősége:
Cím: 8200 Veszprém, Budapest út 3-5.
Telefon: 06 88 550 510
E-mail: fogyved_kdf_veszprem [kukac] nfh [pont] hu